GYS EASYCUT PLASMA TORCH ELECTRODES-040168

Price Exc Tax

040168

GYS Easycut Plasma Torch Electrode

Fits the GYS EASYCUT TPT25, TPT 40, MT35K and MT25K  

Series Plasma Torch.

  • Easycut 25
  • Easycut K25
  • Easycut 40
  • Easycut 45CT
  • Easycut 30FV
  • Easycut K35F
  • Easycut K25

Qty 10

APPLICATION
 TPT 25

Easycut K25

Easycut 25

TPT 40

Easycut 30FV

Easycut 40

Cutter 45CT

MT 35K Easycut K35F
MT25K Easycut K25
DOWNLOADS
 Brochure GYS Plasma Cutter Brochure